آخرین اخبار مدارس


14 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 آباندبستان دخترانه سما

15 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

15 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

15 آباندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معرفی بازی ریاضی های برتر دنیا

مترجم: صالح درویش مقدم

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شناخت نوجوانان و کلیدهای طلایی برخورد با مشکلات آن

امیراحمدی دارانی

علوم تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خلاقیت و یادگیری

بت .ا. هنسی ترزا آمبیلی

علوم تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان

دکتر عباسعلی حسین خانزاده

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آزمایشگاه خانگی علوم

استیو اسپنگر

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رنگ آمیزی برای بزرگسالان

.

45 الگوی رنگ آمیزی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جویندگان قدرت

تام رث

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جادوی مرتب کردن

ماری کوندو

سبک زندگی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهارت مطالعه برای دانش آموزان

فاطمه قمری

علوم تربیتی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیلوفر ایزدپناه

مسابقه: کنگ فو

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم بهادر

مسابقه: کنگ فو

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

سيده مائده حسيني منش

1389/08/22

دبستان پسرانه سما

امير محمد سميعي فر

1390/08/21

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زينب محموديان محمودآباد

1383/08/16

دبستان پسرانه سما

نيما خرم روز

1387/08/21

دبستان دخترانه سما

پانيذ خسروي

1386/08/17

دبستان دخترانه سما

بهار دارفرين

1389/08/17

دبستان دخترانه سما

نازيلا كريمي مداب

1386/08/21

دبستان دخترانه سما

يكتا آيين منش

1385/08/17

دبستان دخترانه سما

ديانا كريمي

1390/08/21

دبستان دخترانه سما

سارا حسيني

1386/08/17

دبستان پسرانه سما

محمدرضا الهامي

1389/08/19

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا علي پور

1383/08/16

دبستان دخترانه سما

آنيتا دانائي غضنفرخاني

1387/08/20

دبستان پسرانه سما

سينا نادري منصورآباد

1388/08/20

دبستان پسرانه سما

دانيال نيك مرام اصل

1391/08/21

دبستان پسرانه سما

سيد علي محمودي صدر

1391/08/22

دبستان پسرانه سما

رضا دهقان

1387/08/21

دبستان پسرانه سما

سينا باقري فرد

1391/08/20

دبستان دخترانه سما

نرگس غلامي موردراز

1391/08/22

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيداميرحسين موسوي

1383/08/19