آخرین اخبار مدارس


14 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 آذردبستان دخترانه سما

01 آذردبستان دخترانه سما

01 آذردبستان پسرانه سما

01 آذردبستان پسرانه سما

01 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رنگ آمیزی برای بزرگسالان

.

45 الگوی رنگ آمیزی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان

دکتر عباسعلی حسین خانزاده

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آزمایشگاه خانگی علوم

استیو اسپنگر

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سرگرمی‌های ریاضی

لطف‌اله همایون

ریاضی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معرفی بازی ریاضی های برتر دنیا

مترجم: صالح درویش مقدم

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جادوی مرتب کردن

ماری کوندو

سبک زندگی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جویندگان قدرت

تام رث

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فروغ آبشار

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

راحیل حبیبیان

مسابقه: قرآن

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

آرشام باراني

1389/09/04

دبستان دخترانه سما

مينا دهقان

1384/09/06

دبستان پسرانه سما

بهداد علي زاده

1389/09/08

دبستان دخترانه سما

صديقه نيكبخت ناصرآباد

1387/09/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فردين رستمي

1383/09/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شقايق رحيمي پور

1378/09/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي ياريان

1381/09/05

دبستان دخترانه سما

تارا رهگشاي

1388/09/04

دبستان دخترانه سما

سيده بيتا موسوي

1390/09/01

دبستان دخترانه سما

رويا عزيزپور حسن آباد

1386/09/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهار محمدزاده

1383/09/04

دبستان پسرانه سما

سيدابوالفضل موسوي

1389/09/07

دبستان پسرانه سما

علي ازراش

1389/09/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي نيكي

1382/09/03

دبستان دخترانه سما

فاطمه ويسي نژاد

1387/09/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين زماني

1382/09/03

دبستان پسرانه سما

اميرعلي اكبري

1384/09/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدجواد ارجمند

1383/09/03

دبستان دخترانه سما

هانيه موسوي

1387/09/08

دبستان دخترانه سما

شيوا جهانبخش

1389/09/03