آخرین اخبار مدارس


07 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اسفنددبستان پسرانه سما

01 اسفنددبستان پسرانه سما

30 بهمندبستان پسرانه سما

22 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

26 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حساب اول راهنمايي را خود بيابيم

خسرو داودي – فرخنده متين آرا –

کتاب های کمک درسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

انگليسي سال دوم

بهرام قاسمي نژاد

کتاب های کار و راهنمای

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سرگرمی‌های ریاضی

لطف‌اله همایون

ریاضی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ایدادلی نو

مسابقه: قران ترتیل

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمدمهدی جوکار

مسابقه: طراحی وساخت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دخترانه سما دوره اول

مسابقه: انشاء آب

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم محسنیان

مسابقه: رشته تحقیق قرآنی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم عوض زاده

مسابقه: المپیاد دانش آموزی دادرس

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فروغ آبشار

مسابقه: قرآن در سما

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

جمعی از دانش آموزان

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا معین نژاد

مسابقه: قرآن در سما

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

عرفان حسینی اصل

مسابقه: مسابقات عکس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

قاسم اکبری

مسابقه: طراحی وساخت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم محسنیان

مسابقه: قران تحقیق

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سحرمعین نژاد

مسابقه: قرآن در سما

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

دانش آموزان پایه ششم

علوم وآزمایشگاه

دبستان پسرانه سما

دانش آموزان پایه ششم

علوم وآزمایشگاه

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سعيد ملك زاده

1385/12/10

دبستان پسرانه سما

ايليا علم چشمه چنار

1388/12/15

دبستان پسرانه سما

دانيال زلفي

1386/12/14

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل عادل

1382/12/13

دبستان دخترانه سما

محدثه كريمي

1388/12/10

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهشيد قاسمي جهان آباد

1380/12/10

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پوريا صديقيان

1381/12/10

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين قرباني

1382/12/12

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هانيه عسكريان زردك

1378/12/09

دبستان پسرانه سما

حسين قيصري اردكان

1383/12/09

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي زرين فرد

1380/12/12

دبستان پسرانه سما

اميرعباس رضائي سروك

1385/12/15

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا بينائي

1381/12/14

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين ايماني

1382/12/12

دبستان پسرانه سما

عباس بخردي كيش

1382/12/11

دبستان پسرانه سما

آرسام فرج

1389/12/11

دبستان دخترانه سما

سيده فرزانه شهيدي نسب

1388/12/10

دبستان پسرانه سما

بنيامين نظري

1387/12/09

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ندا رضائي

1381/12/11

دبستان پسرانه سما

بنيامين نجفي

1384/12/09