آخرین اخبار مدارس


14 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

11 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جادوی مرتب کردن

ماری کوندو

سبک زندگی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خلاقیت و یادگیری

بت .ا. هنسی ترزا آمبیلی

علوم تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جویندگان قدرت

تام رث

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شناخت نوجوانان و کلیدهای طلایی برخورد با مشکلات آن

امیراحمدی دارانی

علوم تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهارت مطالعه برای دانش آموزان

فاطمه قمری

علوم تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رنگ آمیزی برای بزرگسالان

.

45 الگوی رنگ آمیزی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان

دکتر عباسعلی حسین خانزاده

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معرفی بازی ریاضی های برتر دنیا

مترجم: صالح درویش مقدم

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آزمایشگاه خانگی علوم

استیو اسپنگر

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

امیر کاظم عبدالمجیدی

مسابقه: فوتسال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

پرهام اکبرپور

مسابقه: جشنواره پژوهشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین اسفندیاری

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ایلیا محمد حسینی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سبحان حسینی

مسابقه: فوتسال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

سروش پیره

مسابقه: فوتسال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساناز دیانتی پور

مسابقه: مسابقات ساواته

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

احمد رضا صفر پور

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی رضوی

مسابقه: جشنواره پژوهشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نسرین رضایی

مسابقه: مسابقات ساواته

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

هیوا بسطامی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیر محمد کیامرثی

مسابقه: فوتسال

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

مهسا واحدي نژاد

1388/05/30

دبستان دخترانه سما

يكتا باقري نسب نجف آباد

1391/05/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهاد رضانژاد

1381/05/23

دبستان پسرانه سما

عليرضا باراني

1387/05/26

دبستان پسرانه سما

محمدپارسا جامه فر

1390/05/31

دبستان پسرانه سما

محمدرضا زارعي نصرآبادعليا

1385/05/25

دبستان پسرانه سما

اميرعلي مثنوي

1389/05/26

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي براتي چشمه چنار

1389/05/29

دبستان دخترانه سما

النا بهادري

1391/05/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه ارجمند

1384/05/23

دبستان دخترانه سما

يگانه رشيدي

1390/05/26

دبستان دخترانه سما

ريحانه افرند

1389/05/23

دبستان پسرانه سما

اميرحسين سليمي

1388/05/28

دبستان دخترانه سما

هانيه باقري نسب نجف آباد

1391/05/27

دبستان دخترانه سما

فاطمه باقري نسب نجف آباد

1391/05/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهشيد فروغي پور

1381/05/29

دبستان پسرانه سما

پژمان كاظم زاده

1386/05/25

دبستان پسرانه سما

نويد كرم زاده مداب

1388/05/26

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل صالح نسب

1385/05/31

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ليلا دادپور كريك

1384/05/23