آخرین اخبار مدارس


31 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

06 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

02 خرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سرگرمی‌های ریاضی

لطف‌اله همایون

ریاضی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حساب اول راهنمايي را خود بيابيم

خسرو داودي – فرخنده متين آرا –

کتاب های کمک درسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

انگليسي سال دوم

بهرام قاسمي نژاد

کتاب های کار و راهنمای

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دخترانه سما دوره اول

مسابقه: انشاء آب

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الهه نکوئی

مسابقه: مسابقات قرآن،عترت و نماز

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الهه نکویی

مسابقه: حفظ ملی طرح نور

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا معین نژاد

مسابقه: قرآن در سما

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیدا رئیسیان

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیدا دلی نو

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیدا دلی نو

مسابقه: طرح قدس رشته ترتیل قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الهه نکویی

مسابقه: قران ترتیل

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ایدادلی نو

مسابقه: طرح ملی حفظ نور

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ندارضایی

مسابقه: طرح ملی حفظ نور

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی صفایی نیا

مسابقه: تحقیق

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

عرفان اسفندیاری

مسابقه: مسابقات عکس

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

دانش آموزان پایه ششم

علوم وآزمایشگاه

دبستان پسرانه سما

دانش آموزان پایه ششم

علوم وآزمایشگاه

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

هستي الهي خواه

1389/05/01

دبستان دخترانه سما

الهه قاسم پور

1385/05/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا رستمي نژاد

1382/05/07

دبستان پسرانه سما

سامان دستوريان

1384/05/05

دبستان پسرانه سما

فردين آبسالان

1386/05/06

دبستان پسرانه سما

اميررضا قنبري حسن آباد

1389/05/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا مرادي مقدم

1382/05/03

دبستان پسرانه سما

تارخ قيصري زردك

1387/05/04

دبستان دخترانه سما

فاطمه نيك بخت ناصرآباد

1384/05/05

دبستان پسرانه سما

نيما دلبازفر

1385/05/03

دبستان پسرانه سما

سيدرضا فرج زاده

1386/05/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مجتبي آمند

1378/05/02

دبستان پسرانه سما

مهرشاد دشتكي

1385/05/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه شهابي فر

1383/05/08

دبستان دخترانه سما

دلناز شفيعيان بيدشاهي

1388/05/05

دبستان پسرانه سما

عرفان عسكريان زردك

1387/05/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا سجادي خواه

1381/05/03

دبستان پسرانه سما

محمد شجاعيان پور

1386/05/02

دبستان پسرانه سما

اميركاظم عبدالمجيدي

1385/05/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فرشاد قايدگيوي

1381/05/02