آخرین اخبار مدارس


14 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

20 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معرفی بازی ریاضی های برتر دنیا

مترجم: صالح درویش مقدم

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جادوی مرتب کردن

ماری کوندو

سبک زندگی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خلاقیت و یادگیری

بت .ا. هنسی ترزا آمبیلی

علوم تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان

دکتر عباسعلی حسین خانزاده

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رنگ آمیزی برای بزرگسالان

.

45 الگوی رنگ آمیزی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آزمایشگاه خانگی علوم

استیو اسپنگر

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شناخت نوجوانان و کلیدهای طلایی برخورد با مشکلات آن

امیراحمدی دارانی

علوم تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جویندگان قدرت

تام رث

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهارت مطالعه برای دانش آموزان

فاطمه قمری

علوم تربیتی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پنج نفر از دانش آموزان

مسابقه: دستاوردهای چهل ساله انقلاب

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم بهادر

مسابقه: کنگ فو

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیلوفر ایزدپناه

مسابقه: کنگ فو

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا غلاميان

1383/02/03

دبستان پسرانه سما

هومان خادمي

1386/02/06

دبستان پسرانه سما

ماهان جعفري

1389/02/05

دبستان دخترانه سما

زهرا صاحبي نژاد

1385/02/06

دبستان پسرانه سما

اميرعلي خلقي پور

1388/02/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا رضائي تبار

1384/02/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ميترا نادريان

1383/02/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شيوا حبيبي دولت آباد

1384/02/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آريا بازي جدول قدم

1385/02/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد نجابت

1383/02/04

دبستان پسرانه سما

حميدرضا ويسي نيا

1389/02/06

دبستان پسرانه سما

آرسام اميري نيكو

1387/02/07

دبستان پسرانه سما

سيدمحمدحسين محمودي صدر

1390/02/03

دبستان پسرانه سما

علي اكبر احمدي

1391/02/01

دبستان دخترانه سما

زهرا دهنوئي نصرآباد

1388/02/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد صادقيان دميه

1384/02/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا تابان

1383/02/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا آزادي

1382/02/03

دبستان پسرانه سما

رضا تيموري

1390/02/06

دبستان پسرانه سما

سيدعلي هاشمي اصل

1390/02/08