آخرین اخبار مدارس


02 خرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

31 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حساب اول راهنمايي را خود بيابيم

خسرو داودي – فرخنده متين آرا –

کتاب های کمک درسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سرگرمی‌های ریاضی

لطف‌اله همایون

ریاضی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

انگليسي سال دوم

بهرام قاسمي نژاد

کتاب های کار و راهنمای

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

عرفان اسفندیاری

مسابقه: مسابقات عکس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

فرشید کریمی پور

مسابقه: رباتیک

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

ایلیاپیکر

مسابقه: طبقه بندی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ایدادلی نو

مسابقه: حفظ موضوعی قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

فرشاد کریمی پور

مسابقه: رباتیک

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیدا دلی نو

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

قاسم اکبری

مسابقه: طراحی وساخت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

جمعی از دانش آموزان

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

کامیاب عسکرپور

مسابقه: طراحی وساخت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم محسنیان

مسابقه: رشته تحقیق قرآنی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بیرستان دخترانه سما دوره اول

مسابقه: هندبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیدا دلی نو

مسابقه: مسابقات قرآن،عترت و نماز(رشته تحقیق)

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

دانش آموزان پایه ششم

علوم وآزمایشگاه

دبستان پسرانه سما

دانش آموزان پایه ششم

علوم وآزمایشگاه

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

دلارام شيدائي

1389/03/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رضا روزبان

1380/03/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رضا ايماني

1379/03/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم عزيزي

1383/03/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نرجس ممنون

1378/03/02

دبستان پسرانه سما

مازيار جنگلي

1387/03/02

دبستان دخترانه سما

سونيا رحماني

1387/03/01

دبستان دخترانه سما

معصومه آزادمكان

1386/03/03

دبستان پسرانه سما

عليرضا محمدي

1385/03/02

دبستان پسرانه سما

مهدي روزستاني

1387/03/01

دبستان دخترانه سما

سارا اكبرپورسروك

1386/03/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم عزيزپورحسن آباد

1382/03/08

دبستان پسرانه سما

سيدرضا موسويان

1387/03/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدمصطفي كاظمي

1381/03/08

دبستان پسرانه سما

سيدمحمدطاها محمدي ياسوج

1389/03/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شيوا يادآور

1383/03/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا عزيزپور

1381/03/04

دبستان پسرانه سما

اميرطاها حسينيان

1388/03/03

دبستان دخترانه سما

فاطيما جوكار

1384/03/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمدرضا حيدري كوخدان

1381/03/08