آخرین اخبار مدارس


02 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

02 بهمندبستان دخترانه سما

27 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حساب اول راهنمايي را خود بيابيم

خسرو داودي – فرخنده متين آرا –

کتاب های کمک درسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سرگرمی‌های ریاضی

لطف‌اله همایون

ریاضی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

انگليسي سال دوم

بهرام قاسمي نژاد

کتاب های کار و راهنمای

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

فرشاد کریمی پور

مسابقه: رباتیک

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

عرفان حسینی اصل

مسابقه: مسابقات عکس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمدامین خشتان

مسابقه: طبقه بندی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سحرمعین نژاد

مسابقه: قرآن در سما

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

کامیاب عسکرپور

مسابقه: طراحی وساخت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر جانی پور

مسابقه: فوتسال

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

فرشید کریمی پور

مسابقه: رباتیک

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

ایلیامحمدحسینی

مسابقه: طبقه بندی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

فرشاد کریمی پور

مسابقه: تحقیق

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

قاسم اکبری

مسابقه: طراحی وساخت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

جمعی از دانش آموزان

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

عرفان اسفندیاری

مسابقه: مسابقات عکس

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

طاها پرهيزگاريان

1388/11/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گلنوش ممنون

1380/11/06

دبستان دخترانه سما

فاطمه پژمان

1383/11/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده ساناز ديانتي پور

1381/11/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي بي خشت

1382/11/04

دبستان پسرانه سما

سيدمحمد موسوي

1384/11/08

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد نجفي زاده

1388/11/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهديه خندان

1381/11/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا صدري

1381/11/05

دبستان دخترانه سما

پريا جعفري سرشت

1387/11/06

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل انصاريان

1385/11/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الميرا درست

1381/11/04

دبستان پسرانه سما

آرتين عبدالي خلف آباد

1386/11/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهرشاد عطايي

1382/11/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرحناز يونسي اميرآباد

1379/11/01

دبستان دخترانه سما

ستاره علي پوركوخدان

1383/11/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده طيبه بني هاشمي

1378/11/01

دبستان پسرانه سما

سيداميرمحمد مصلح زاده

1388/11/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهرزاد جمشيدي

1382/11/01

دبستان پسرانه سما

اشكان احساني

1386/11/04