آخرین اخبار مدارس


03 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

02 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

26 فروردیندبستان پسرانه سما

26 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

14 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

انگليسي سال دوم

بهرام قاسمي نژاد

کتاب های کار و راهنمای

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حساب اول راهنمايي را خود بيابيم

خسرو داودي – فرخنده متين آرا –

کتاب های کمک درسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سرگرمی‌های ریاضی

لطف‌اله همایون

ریاضی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

عرفان اسفندیاری

مسابقه: طراحی وساخت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دخترانه سما دوره اول

مسابقه: انشاء آب

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ایدادلی نو

مسابقه: قران ترتیل

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم محسنیان

مسابقه: رشته تحقیق قرآنی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الهه نکوئی

مسابقه: مسابقات قرآن،عترت و نماز

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمدمهدی جوکار

مسابقه: طراحی وساخت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

جمعی از دانش آموزان

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

فرشید کریمی پور

مسابقه: تحقیق

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمدامین خشتان

مسابقه: طبقه بندی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

قاسم اکبری

مسابقه: رباتیک

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا معین نژاد

مسابقه: قرآن در سما

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سیده مریم حسینی

مسابقه: رشته تفسیر

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

دانش آموزان پایه ششم

علوم وآزمایشگاه

دبستان پسرانه سما

دانش آموزان پایه ششم

علوم وآزمایشگاه

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هانيه عزيزي

1382/02/08

دبستان دخترانه سما

زهرا صاحبي نژاد

1385/02/06

دبستان دخترانه سما

شيوا حبيبي دولت آباد

1384/02/07

دبستان دخترانه سما

زهرا دهنوئي نصرآباد

1388/02/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رضا صادقي حمزه خاني

1380/02/03

دبستان پسرانه سما

محمدرضا فاضلي ناصرآباد

1385/02/04

دبستان پسرانه سما

عليرضا عليزاده

1388/02/05

دبستان پسرانه سما

اميرعلي خلقي پور

1388/02/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا تابان

1383/02/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا آزادي

1382/02/03

دبستان پسرانه سما

اراد منصوري

1390/02/07

دبستان دخترانه سما

شيدا حبيبي دولت آباد

1388/02/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ميترا نادريان

1383/02/04

دبستان پسرانه سما

هومان خادمي

1386/02/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد نجابت

1383/02/04

دبستان پسرانه سما

آرسام اميري نيكو

1387/02/07

دبستان دخترانه سما

ستايش محمديان جدول قدم

1389/02/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا باقري مقدم نجف آباد

1383/02/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدكاظم غريبي ده برآفتاب

1382/02/01

دبستان پسرانه سما

رضا تيموري

1390/02/06