آخرین اخبار مدارس


25 اسفنددبستان دخترانه سما

25 اسفنددبستان پسرانه سما

25 اسفنددبستان پسرانه سما

24 اسفنددبستان پسرانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

22 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سرگرمی‌های ریاضی

لطف‌اله همایون

ریاضی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حساب اول راهنمايي را خود بيابيم

خسرو داودي – فرخنده متين آرا –

کتاب های کمک درسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

انگليسي سال دوم

بهرام قاسمي نژاد

کتاب های کار و راهنمای

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

فرشید کریمی پور

مسابقه: رباتیک

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

کامیاب عسکرپور

مسابقه: طراحی وساخت

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

عرفان اسفندیاری

مسابقه: طراحی وساخت

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

قاسم اکبری

مسابقه: رباتیک

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سحرمعین نژاد

مسابقه: قرآن در سما

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

قاسم اکبری

مسابقه: طراحی وساخت

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی نیکنژاد

مسابقه: طراحی وساخت

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فروغ آبشار

مسابقه: قرآن در سما

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی صفایی نیا

مسابقه: تحقیق

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمدمهدی جوکار

مسابقه: طراحی وساخت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جمعی از دانش آموزان

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ایدادلی نو

مسابقه: قران ترتیل

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

دانش آموزان پایه ششم

علوم وآزمایشگاه

دبستان پسرانه سما

دانش آموزان پایه ششم

علوم وآزمایشگاه

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

بهنود هوشياري نيا

1389/01/07

دبستان دخترانه سما

فاطمه تيربند

1389/01/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

طيبه موسوي

1382/01/08

دبستان دخترانه سما

مبينا كشاورزيان

1389/01/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شاهرخ طيموري

1383/01/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل بخشايش

1383/01/03

دبستان دخترانه سما

ليلا جليل اكبرنژاد

1387/01/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ميترا فرامرزي

1380/01/03

دبستان پسرانه سما

آروين كيامرئي

1388/01/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا نجفي بيدشاهي

1382/01/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهشيد عبدالهي

1382/01/01

دبستان پسرانه سما

محمدحسن برازنده نيك

1387/01/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مريم يزدان پناه

1380/01/06

دبستان پسرانه سما

محمد آئين منش

1388/01/01

دبستان پسرانه سما

اميدرضا اسدي

1389/01/02

دبستان پسرانه سما

آرين دهقان

1387/01/04

دبستان پسرانه سما

اميرحسين آريان پور

1389/01/03

دبستان پسرانه سما

محمدرضا صفرپور

1350/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدامير موسوي

1381/01/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي جوكارمحمودآباد

1379/01/04