آخرین اخبار مدارس


14 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه

19 آذردبیرستان دوره اول دخترانه

13 آذردبیرستان دوره اول دخترانه

10 آذردبیرستان دوره اول دخترانه

10 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه

07 آذردبیرستان دوره اول دخترانه

07 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

خلاقیت و یادگیری

بت .ا. هنسی ترزا آمبیلی

علوم تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه

معرفی بازی ریاضی های برتر دنیا

مترجم: صالح درویش مقدم

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه

شناخت نوجوانان و کلیدهای طلایی برخورد با مشکلات آن

امیراحمدی دارانی

علوم تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه

روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان

دکتر عباسعلی حسین خانزاده

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه

رنگ آمیزی برای بزرگسالان

.

45 الگوی رنگ آمیزی

دبیرستان دوره اول دخترانه

جادوی مرتب کردن

ماری کوندو

سبک زندگی

دبیرستان دوره اول دخترانه

جویندگان قدرت

تام رث

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه

مهارت مطالعه برای دانش آموزان

فاطمه قمری

علوم تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه

آزمایشگاه خانگی علوم

استیو اسپنگر

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

دانش آموزان

مسابقه: سینا

رتبه: اول

دبستان دخترانه

دانش آموزان

مسابقه: سینا

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

ياشيل رمضانيان

1389/09/24

دبستان پسرانه

برديا حيدري

1392/09/26

دبیرستان دوره اول دخترانه

مرجان جوكار

1383/09/23

دبیرستان دوره اول دخترانه

ميترا بنام

1380/09/23

دبستان پسرانه

احمد رضا زارع نصر اباد

1389/09/30

دبستان دخترانه

يلدا رمضاني ياسوج

1390/09/30

دبستان پسرانه

كيانوش كاوشيان

1389/09/28

دبستان پسرانه

كيان مهر فرهي

1387/09/23

دبستان پسرانه

سيدحسين عارف

1389/09/23

دبستان دخترانه

ساره جاني پورحسن آباد

1387/09/24

دبستان پسرانه

سپهر مصطفايي

1390/09/29