آخرین اخبار مدارس


14 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

20 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شناخت نوجوانان و کلیدهای طلایی برخورد با مشکلات آن

امیراحمدی دارانی

علوم تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رنگ آمیزی برای بزرگسالان

.

45 الگوی رنگ آمیزی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خلاقیت و یادگیری

بت .ا. هنسی ترزا آمبیلی

علوم تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان

دکتر عباسعلی حسین خانزاده

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جویندگان قدرت

تام رث

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معرفی بازی ریاضی های برتر دنیا

مترجم: صالح درویش مقدم

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جادوی مرتب کردن

ماری کوندو

سبک زندگی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آزمایشگاه خانگی علوم

استیو اسپنگر

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهارت مطالعه برای دانش آموزان

فاطمه قمری

علوم تربیتی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پنج نفر از دانش آموزان

مسابقه: دستاوردهای چهل ساله انقلاب

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیلوفر ایزدپناه

مسابقه: کنگ فو

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم بهادر

مسابقه: کنگ فو

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا غلاميان

1383/02/03

دبستان پسرانه سما

اميرعلي خلقي پور

1388/02/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد صادقيان دميه

1384/02/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا آزادي

1382/02/03

دبستان پسرانه سما

سيدمحمدحسين محمودي صدر

1390/02/03

دبستان دخترانه سما

شيدا حبيبي دولت آباد

1388/02/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا رضائي تبار

1384/02/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پوريا صفري

1383/02/07

دبستان پسرانه سما

سيدعلي هاشمي اصل

1390/02/08

دبستان پسرانه سما

علي اكبر احمدي

1391/02/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا تابان

1383/02/01

دبستان پسرانه سما

اراد منصوري

1390/02/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شيوا حبيبي دولت آباد

1384/02/07

دبستان دخترانه سما

زهرا دهنوئي نصرآباد

1388/02/07

دبستان دخترانه سما

معصومه صلاحي اردكاني

1389/02/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آريا بازي جدول قدم

1385/02/07

دبستان دخترانه سما

زهرا صاحبي نژاد

1385/02/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مريم جاويد

1381/02/04

دبستان پسرانه سما

اميرعلي فرجي پور

1390/02/07

دبستان پسرانه سما

آرسام اميري نيكو

1387/02/07