آخرین اخبار مدارس


14 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

29 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

21 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شناخت نوجوانان و کلیدهای طلایی برخورد با مشکلات آن

امیراحمدی دارانی

علوم تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهارت مطالعه برای دانش آموزان

فاطمه قمری

علوم تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جادوی مرتب کردن

ماری کوندو

سبک زندگی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان

دکتر عباسعلی حسین خانزاده

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معرفی بازی ریاضی های برتر دنیا

مترجم: صالح درویش مقدم

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جویندگان قدرت

تام رث

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رنگ آمیزی برای بزرگسالان

.

45 الگوی رنگ آمیزی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آزمایشگاه خانگی علوم

استیو اسپنگر

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خلاقیت و یادگیری

بت .ا. هنسی ترزا آمبیلی

علوم تربیتی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا شغیعی

مسابقه: مسابقات کنگ فو

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تیمی

مسابقه: مسابقات ساواته

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نسرین رضایی

مسابقه: مسابقات ساواته

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

پدرام پرست

مسابقه: جشنواره پژوهشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

احمد رضا صفر پور

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آرشام امیری

مسابقه: فوتسال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علیرضا جعفری

مسابقه: جشنواره پژوهشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد رضا نوروزی

مسابقه: فوتسال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیر کاظم عبدالمجیدی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه شهابی

مسابقه: مسابقات ساواته

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیر حسین سعید پور

مسابقه: فوتسال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

ابوافضل موسوی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدهادي صاحب نژاد

1381/02/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فردين ارجمند

1382/02/04

دبستان پسرانه سما

كيان مهر انصاري

1391/02/02

دبستان پسرانه سما

اميرعلي فرجي پور

1390/02/07

دبستان پسرانه سما

هومان خادمي

1386/02/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا آزادي

1382/02/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا غلاميان

1383/02/03

دبستان دخترانه سما

زهرا دهنوئي نصرآباد

1388/02/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مريم جاويد

1381/02/04

دبستان پسرانه سما

آرسام اميري نيكو

1387/02/07

دبستان دخترانه سما

زهرا صاحبي نژاد

1385/02/06

دبستان پسرانه سما

اميرعلي خلقي پور

1388/02/01

دبستان دخترانه سما

شيدا حبيبي دولت آباد

1388/02/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا باقري مقدم نجف آباد

1383/02/06

دبستان پسرانه سما

سيدعلي هاشمي اصل

1390/02/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدكاظم غريبي

1382/02/01

دبستان پسرانه سما

رضا تيموري

1390/02/06

دبستان دخترانه سما

آميتيس رمضانيان دولت آباد

1390/02/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هانيه عزيزي

1382/02/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا تابان

1383/02/01