آخرین اخبار مدارس


14 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 آذردبستان دخترانه سما

19 آذردبستان پسرانه سما

19 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 آذردبستان پسرانه سما

17 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جویندگان قدرت

تام رث

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رنگ آمیزی برای بزرگسالان

.

45 الگوی رنگ آمیزی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معرفی بازی ریاضی های برتر دنیا

مترجم: صالح درویش مقدم

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خلاقیت و یادگیری

بت .ا. هنسی ترزا آمبیلی

علوم تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شناخت نوجوانان و کلیدهای طلایی برخورد با مشکلات آن

امیراحمدی دارانی

علوم تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جادوی مرتب کردن

ماری کوندو

سبک زندگی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان

دکتر عباسعلی حسین خانزاده

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهارت مطالعه برای دانش آموزان

فاطمه قمری

علوم تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آزمایشگاه خانگی علوم

استیو اسپنگر

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیلوفر ایزدپناه

مسابقه: کنگ فو

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم بهادر

مسابقه: کنگ فو

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پنج نفر از دانش آموزان

مسابقه: دستاوردهای چهل ساله انقلاب

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مرجان جوكار

1383/09/23

دبستان دخترانه سما

ساره جاني پورحسن آباد

1387/09/24

دبستان پسرانه سما

سپهر مصطفايي

1390/09/29

دبستان پسرانه سما

كيان مهر فرهي

1387/09/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانيال نوري

1383/09/30

دبستان دخترانه سما

معصومه ريحان پور

1385/09/29

دبستان پسرانه سما

فرزاد جعفري موردراز

1385/09/28

دبستان پسرانه سما

كيانوش كاوشيان

1389/09/28

دبستان پسرانه سما

علي رضا قادرنژاد

1387/09/28

دبستان پسرانه سما

برديا آروين مقدم

1391/09/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ديانا موسوي قوام آباد

1384/09/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا رمضاني

1382/09/23

دبستان پسرانه سما

شهداد اسدي

1385/09/26

دبستان دخترانه سما

ياشيل رمضانيان

1389/09/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ميترا بنام

1380/09/23

دبستان پسرانه سما

سيدحسين عارف

1389/09/23

دبستان پسرانه سما

احمد رضا زارع نصر اباد

1389/09/30

دبستان دخترانه سما

يلدا رمضاني ياسوج

1390/09/30

دبستان دخترانه سما

سارينا مرادي كوشك

1389/09/26