آخرین اخبار مدارس


31 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

06 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

02 خرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

انگليسي سال دوم

بهرام قاسمي نژاد

کتاب های کار و راهنمای

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حساب اول راهنمايي را خود بيابيم

خسرو داودي – فرخنده متين آرا –

کتاب های کمک درسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سرگرمی‌های ریاضی

لطف‌اله همایون

ریاضی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

عرفان حسینی اصل

مسابقه: مسابقات عکس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دخترانه سما دوره اول

مسابقه: انشاء آب

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم عزیزی

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا معین نژاد

مسابقه: قرآن در سما

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دخترانه سما دوره اول

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیدا دلی نو

مسابقه: طرح قدس رشته ترتیل قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ایدادلی نو

مسابقه: قران ترتیل

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

قاسم اکبری

مسابقه: رباتیک

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم عوض زاده

مسابقه: المپیاد دانش آموزی دادرس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الهه نکویی

مسابقه: قران ترتیل

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیدا رئیسیان

مسابقه: مسابقات طرح قدس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

قاسم اکبری

مسابقه: طراحی وساخت

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

دانش آموزان پایه ششم

علوم وآزمایشگاه

دبستان پسرانه سما

دانش آموزان پایه ششم

علوم وآزمایشگاه

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطمه نيك بخت ناصرآباد

1384/05/05

دبستان پسرانه سما

سيدرضا فرج زاده

1386/05/03

دبستان پسرانه سما

اميررضا قنبري حسن آباد

1389/05/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه شهابي فر

1383/05/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا مرادي مقدم

1382/05/03

دبستان پسرانه سما

عرفان عسكريان زردك

1387/05/04

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد جوكارموردراز

1385/05/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدي پيروزه

1380/05/05

دبستان دخترانه سما

سارينا كمائيان زاده

1386/05/02

دبستان پسرانه سما

آرتان طباطبائي

1387/05/08

دبستان پسرانه سما

سامان دستوريان

1384/05/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مجتبي آمند

1378/05/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا بيژن منش

1381/05/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا سجادي خواه

1381/05/03

دبستان پسرانه سما

مهرشاد دشتكي

1385/05/06

دبستان پسرانه سما

نيما دلبازفر

1385/05/03

دبستان پسرانه سما

اميرطاها ناظمي

1389/05/06

دبستان پسرانه سما

تارخ قيصري زردك

1387/05/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا رستمي نژاد

1382/05/07

دبستان دخترانه سما

دلناز شفيعيان بيدشاهي

1388/05/05